Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 02 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Trường

Trường

Cập nhật lúc : 09:23 18/10/2013  

V/v giới thiệu nguồn tài liệu BDTX giáo viên. Địa chỉ để lựa chọn và tải tài liệu về BDTX giáo viên tại http://taphuan.moet.gov.vn,

Tải file 1