Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 03 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Trường

Trường

Cập nhật lúc : ture