Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 30 tháng 07 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Trường

Trường

Cập nhật lúc : 16:30 15/08/2013  

Nộp bài thu hoạch chính trị 2013

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Các Tổ trưởng chuyên môn và tổ Hành chính;

             Toàn thể Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

 

          Ngày 13/8/2013, trường đã tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho toàn thể CBĐVGVNV trong toàn trường. Nay trường yêu cầu toàn thể CBĐVGVNV viết bài thu hoạch và nộp về tổ trưởng, tổ nộp về trường chậm nhất vào ngày 26/8/2013.

          Nội dung câu hỏi:

          Câu 1. Nêu nhận thức khái quát của thầy/cô về Nghị quyết 24 “ Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và Nghị quyết 25 “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”( HNTW 7- XI). Thầy/cô có đề xuất gì nhằm giúp tổ và nhà trường thực hiện tốt hai NQ trên?

          Câu 2. Suy nghĩ của thầy/cô về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về “ Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu” gắn với cương vị, công tác của bản thân.

          Yêu cầu về hình thức:

          Bài thu hoạch viết bằng tay trên giấy A4.

          Độ dài tối thiểu 06 trang.

          Có đóng bìa.

          Trân trọng thông báo./.

Tải file 1   Tải file 2